Regulamin newslettera

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Ten Regulamin określa ogólne zasady działania usługi Newslettera, dostępnego na mojej Stronie internetowej pod adresem: www.annadziwulska.pl należącej do mnie, czyli do Akademia Rozwoju Biznesu Anna Dziwulska (dalej jako Usługodawca).
 2. Ty jako Użytkownik akceptujesz Regulamin z chwilą zapisu do usługi Newsletter’a.

§ 2
Definicje

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co
  najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub
  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi
  świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Newsletter: działalność nieodpłatna świadczona przez Usługodawcę na rzecz
  Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej w celu przesyłania informacji
  dotyczących Usługi.

§ 3

Korzystanie z Newslettera

 1. Za pośrednictwem Strony świadczę usługę Newslettera.
 2. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest, gdy podasz swoje imię oraz adres e-mail i zaakceptujesz zgodę poprzez zaznaczenie check-boxa.
 3. Masz możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
  (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
  a. wybranie opcji anulacji subskrypcji Newslettera, zawartej każdorazowo w wiadomościach
  mailowych wysyłanych w ramach świadczonej Usługi,
  b. wysłanie stosownego żądania do mnie, w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres szkolenia@annadziwulska.pl lub też pisemnie na adres:
  Akademia Rozwoju Biznesu Anna Dziwulska ul. Potulicka 24a/4, 70-234 Szczecin.
 4. Usługę Newslettera świadczę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi możesz złożyć w formie elektronicznej na adres: szkolenia@annadziwulska.pl lub też pisemnie na adres: Akademia Rozwoju Biznesu Anna Dziwulska ul. Potulicka 24a/4, 70-234 Szczecin.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  § 4
  Prawa i obowiązki
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z
  świadczeniem usługi Newslettera, podejmuję środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Jako Usługodawca jestem również Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych, zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera osobny dokument
  dostępny na Stronie jako “Polityka Prywatności Newslettera”.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Jako Usługodawca jestem uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, a informacja o tym zostanie przedstawiona na Stronie.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące świadczonych usług mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.